Memaksa Amnesia

Boleh jadi kecerdasan orang dewasa malah menjadi hambatan untuk berubah. Pengalaman pahit di masa lalu dijadikan dalil di otaknya ketika hatinya mengajak untuk berubah. Over thinking. Dia menjadi kreatif dengan mencari banyak pembenaran atas keengganan untuk menjadi sosok yang lebih…