Alone Vs Lonely

Sendiri itu tidak masalah. Tapi kesepian itu masalah. Saya sendiri dulu suka kumpul dengan teman-teman. Akhir pekan hampir pasti kongkow keleleran di jalan. Tapi seiring bertambahnya umur saya lebih suka sendiri. I feel better. I no longer get peer pressure. But do I feel lonely? Hmm, not really. Boring yes but lonely no. I can read. I can watch. I can think. And I can sleep. Satu-satunya tempat keramaian yang saya sukai ialah toko buku. Dan perpustakaan umum.

Salam Curhat Berkhasiat 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.