Agama Islam Bukan Orang Islam

Islam itu pasti benar. Islam itu selalu baik. Tapi orang Islam tidak pasti benar dan tidak selalu baik. Kita akan putus asa dan frustasi jika menilai Islam berdasar tingkah polah orang Islam saat ini. Cara terbaik ialah belajar Islam dari 3 generasi pertama umat Islam, yaitu para Sahabat, para Tabi’in (muridnya para Sahabat), dan para Tabi’ut Tabi’in (muridnya para Tabi’in). Itupun mempelajari mereka dari sumber yang ditulis orang orang Islam yang adil. Literatur dari orang kafir bagaimana? Foggedaboutit. You don’t really need that.

Salam Curhat Berkhasiat 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *